UM
Current Search none
Filters ((Community:社會科學學院))
 1-20 of 95
WU MAN SZE ANISE 83 BRIAN JAMES HALL 78 ALLAN BENEDICT ISON BERNARDO 78
WU MEI 70 RICHARD DENNIS FITZGERALD 63 LIU JIANHONG 59
JI YOU 57 LAM IOK FONG 52 CHEUNG SHU FAI 40
ZHAO RUOHUI 38 ROBERT JOSEPH TAORMINA 35 LIU SHIH DIING 33
CHI PEILIAN 33 LEI CHIN PANG 32 TONG KWOK KIT 23
TIMOTHY ALAN SIMPSON 22 LI XIAOQIN 22 CAI TIANJI 22
CHANG WEN YU ANGELA 22 SPENCER DE LI 20